Klik venligst
MOTALA 2023-10-24 KL. 06:00

Stadsmissionen betyder allt för Anders

Av Mia Karlsvärd

MOTALA För ett år sedan var Anders hemlös. Idag, tack vare Östergötlands Stadsmission i Motala har han en bostad och stöd för att kunna sträva mot ett bättre liv. Årets Fattigdomsrapport visar på att fler och fler drabbas av fattigdom.

Stadsmissionen betyder allt för Anders
Ulrika Nordfeldt, verksamhetschef på Östergötlands Stadsmission i Motala säger att sedan pandemin har det skett en samhällskrasch, där de som redan var utsatta då, nu fallit ännu hårdare. Foto: Mia Karlsvärd

Dörren står vidöppen till Östergötlands Stadsmissions lokal i Motala. I dag har de öppet hus för att uppmärksamma att problemet med fattigdom kvarstår i Motala och att det har blivit ännu värre de senaste åren.

– Vi har sedan pandemin sett en samhällskrasch, där de som redan var utsatta nu fallit ännu hårdare, säger Ulrika Nordfeldt, verksamhetschef på Östergötlands Stadsmission i Motala.

Hon fortsätter:

– Vi ser också att fattigdom i dag drabbar fler grupper i samhället än tidigare.

I Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport 2023 framkommer att inflationen påverkar den ekonomiska sitationen.

– De som redan lever i utsatt livssituation får det allt svårare ekonomiskt, vilket medför att fler hamnar i fattigdom, säger hon.

I Stadsmissionens hus i Motala finns tio lägenheter.

– Majoritet av de vi möter är personer med komplex problematik, aktivt missbruk och psykisk ohälsa. Många av dem har då svårigheter med ett vardagsliv, ekonomi och kontakt med myndighet- hälso-sjukvård.

En trappa upp i huset bor Anders i en av Stadsmissionens lägenheter. Innan han fick ett boende här var han hemlös.

– Stadsmissionen betyder allt för mig, här får jag stöd. Jag har psykiska problem och missbruk, säger Anders. Han berättar att han tidigare hankade sig fram genom att, som han säger, soff-surfa och bo utomhus i tält.

Av Stadsmissionen har han fått hjälp med att söka vård för sitt mående och drogmissbruk.

–Här har jag någonstans att bo och här får jag också stöttning av personalen. De ser till att jag lagar mat och att jag sköter mina tider på frivården och missbruksmottagningen, säger han.

Han reser sig upp från soffan och öppnar dörren till balkongen för att släppa in lite frisk luft.

– Det betyder mycket att jag fått boende och hjälp. Det har gjort att jag nu har jag en bra relation till min familj och vänner. Jag hoppas, när jag mår bättre, kunna skaffa mig en egen lägenhet och återknyta kontakten med mitt barn, säger han.

När vi går ner för trappan säger Ulrika Nordfeldt:

– Vi måste se till varje individ. Här placeras personer som behöver stöd och tillsyn. Här jobbar personal som ser hela människan i deras komplexa livssituation.

Inne i samlingsrummet, är det idag uppbullat med fika och kaffe, Stadsmissionens personal har öppet hus och har bjudit in beslutsfattare i Motala för att göra dem uppmärksamma på att behovet har ökat för stöd för utsatta människor i Motala.

– Vi behöver ha mer resurser för att kunna skapa en långsiktig lösning för de vi hjälper. Risken är stor annars att individer återigen hamnar på gatan som hemlös. Vi måste kunna skapa förutsättningar för att de vi ger stöd till stegvis ska kunna klara sig själva. Det är ett jättestort steg, att gå från att få stöd dygnet runt från Stadsmissionens personal, till att bo i en egen lägenhet, säger hon.

Vad är det ni behöver konkret?
– Vi hoppas på att Stadsmissionen i Motala kan utvecklas med en helhetslösning för att kunna hjälpa varje individ till ett värdigt liv långsiktigt och en ökad livskvalité.

Östergötlands Stadsmission driver i både Linköping och Norrköping flera second hand-butiker, restaurang och café som dels inbringar pengar till att hjälpa och där de som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kan få sysselsättning.

I förra veckan meddelade Östergötlands Stadsmission att en så kallad social matbutik med reducerade priser till de som inte har råd med mat, kommer att öppna i Linköping efter årsskiftet.

På Östergötlands Stadsmission i Motala försöker man hela tiden hitta nya vägar till att hjälpa.

– Varje måndag från och med den här veckan delar vi ut frukostpaket i Motala Centrum. Till den insatsen hoppas vi att fler lokala företag kan hjälpa till med varor och, eller ekonomiska medel.

– Alldeles för ofta
när vi delar ut mat, möter vi utsatta människor. Personer som uppger att de inte har någon hjälp eller stöd. Många berättar också att de själva inte förmår att beskriva vad de behöver hjälp med. Där kan vi bidra som en länk mellan individ och myndighet, hälso- och sjukvård.

– Vi hoppas att vi framöver kan hjälpa fler i utsatta livssituationer och i långa loppet kunna utveckla vårt arbete här i Motala, säger Ulrika Nordfeldt.

MIA KARLSVÄRD


Fotnot: Anders heter egentligen något annat.

– Stadsmissionen betyder allt för mig, här får jag stöd, säger Anders som varit hemlös i Motala och nu bor en av lägenheterna på Östergötlands Stadsmission i Motala. Foto: Mia Karlsvärd


Fakta: Definitioner fattigdom
•Låg ekonomisk standard – Hushållets disponibla inkomst är under 60 procent av medianvärdet.
•Låg inkomststandard – Hushållets disponibla inkomst räcker inte för nödvändiga levnadskostnader. •Långvarigt ekonomiskt bistånd – Att ha mottagit ekonomiskt bistånd under minst tio månader av året.
• Materiell och social deprivation – Att inte ha råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster. Till exempel att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, tillräcklig uppvärmning av bostaden eller delta i sociala aktiviteter som kostar pengar.
• Matfattigdom – otillräcklig ekonomisk tillgång till en kost av tillräcklig mängd och kvalitet för att upprätthålla ett näringsriktigt tillfredställande, socialt acceptabel diet.
Källa: Att mäta fattigdom (scb.se).


PÅ STARTSIDAN JUST NU