Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-4-24 KL. 16:44

"Vi måste hela tiden prioritera våra insatser"

Av Carolina Fransson

MJÖLBY. Polisen bekräftar att det ofta är högre hastigheter än tillåtet på Skänningevägen. Samtidigt har Mjölby kommun gjort flera åtgärder för att få ner hastigheterna. Kommunens trafikingenjör Joel Runn menar att det finns begränsningar i vilka åtgärder som vidare kan göras – då vägen också fortfarande måste fungera som en genomfartsled.


Mjölby kommun har vidtagit åtgärder, som att sätta upp den här skylten till exempel, för att få ner hastigheten på Skänningevägen. Foto: Carolina Fransson

Josefin Arvidsson är kommunpolis i Motala med bevakningsområde i Motala, Mjölby, Boxholm, Ödeshög och Vadstena. Hon bekräftar att det ofta är fordon som kör för fort på Skänningevägen och att det varit så länge.
– Vi har uppmärksammat det när vi haft fartkontroller där. Det är en extra utsatt gata, säger hon.

Joel Runn säger att kommunen arbetar kontinuerligt med att genomföra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, i syfte att få ner hastigheten på gator och vägar.
– I kommunens investeringsbudget finns det avsatt två miljoner kronor för att årligen genomföra åtgärder för att stärka trafiksäkerheten, exempelvis gupp, avsmalningar och förskjutningar, och för att genomföra gång- och cykelåtgärder, exempelvis utbyggnationer av nya gång-och cykelbanor. Tekniska nämnden har också antagit ett trafiksäkerhetsprogram och ett gång- och cykelprogram, där dessa typer av platser pekas ut att prioriteras, säger han.
– Eftersom vi har begränsade resurser kan vi inte genomföra alla åtgärder som vi skulle vilja eller som allmänheten önskar, utan vi får prioritera. Passager med stora gång- och cykelflöden, skolvägar och närheten till platser där barn och ungdomar rör sig är sådant som vi tar i beaktande. Likaså olycksstatistiken från Transportstyrelsen är viktig i vårt arbete. Men det finns även andra aspekter som kan spela in, eftersom varje plats är unik med sina egna förutsättningar, fortsätter han.

Kommunen har genomfört åtgärder för att begränsa hastigheten på delar av Skänningevägen.
– Vi har ändrat hastighetsgränserna från 50 till 40 på stora delar av sträckan. Vid övergångsstället nära Egebyskolan har vi installerat så kallade blinkade övergångsställen, som påkallar bilförarens uppmärksamhet när någon vill gå över övergångsstället. Längs med hela Skänningevägen finns också gång- och cykelbana, vilket är viktigt för att skapa ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs med sträckan, säger han.

Boende längs Skänningevägen är, trots detta, oroliga för att det kan ske en olycka där snart. På den aktuella sträckan råder 40 kilometer i timmen, men få håller den hastigheten upplever de. Kan ni från kommunen göra något mer för att minska hastigheterna på den här sträckan?
– Vi har som sagt genomfört åtgärder med sänkt hastighetsgräns, skyltning som varnar för gående och det finns även en gång- och cykelbana längs med hela Skänningevägen. Ytterligare skyltning riskerar att förvilla trafikanter och ger också liten trafiksäkerhetseffekt. Farthinder eller avsmalning av vägen ser vi inte heller som aktuellt i dagsläget, i och med att Skänningevägen är en infartsgata till Mjölby och framkomligheten är viktig. Trafiksäkerhetskameror finns framför allt på det statliga vägnätet och är ett samarbete mellan Trafikverket och Polismyndigheten. Det är de som beslutar var dessa kameror placeras ut, säger han.

Kommunen tar alla synpunkter kring trafiksäkerhetsfrågor på stort allvar, intygar Joel Runn.
– Men det betyder inte att vi kan åtgärda alla platser där det finns ett problem. Vi har dessutom genomfört åtgärder på Skänningevägen. Ett stort ansvar ligger hos trafikanter att följa de regler som finns i trafiken. Med en helt obegränsad budget skulle vi givetvis kunna göra mer åtgärder på alla platser i kommunen där vi och allmänheten önskar, men så ser inte verkligheten ut. Vi måste hela tiden prioritera våra insatser precis som inom alla andra områden.

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Nya priset: Årets potatisinspiratör
ÖSTERGÖTLAND 2020-6-4 KL. 15:05

Nya priset: Årets potatisinspiratör

"Förutom ära och berömmelse får vinnaren en lärorik och inspirerande resa"

ÖSTERGÖTLAND 2020-6-3 KL. 17:08
Agnes och Axel spelar och sjunger för äldre

Agnes och Axel spelar och sjunger för äldre

"Kan inte publiken komma till oss får vi komma till dem i stället"


ÖSTERGÖTLAND 2020-6-3 KL. 06:00
Vem ansvarar för vad?

Vem ansvarar för vad?

Regionen, kommunerna och Svenska kyrkan samarbetar kring bårplatserna


MJÖLBY 2020-6-2 KL. 12:00
Kommunen bygger 24 bårplatser – vid äldreboendet

Kommunen bygger 24 bårplatser – vid äldreboendet

"Vi påbörjar ombyggnationen efter semestern"


ÖSTERGÖTLAND 2020-6-1 KL. 10:29
Oro för museernas framtid

Oro för museernas framtid

"Kulturen får därför inte ställas mot andra tunga samhällsbärande sektorer"


Fler nyheter