Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-9-29 KL. 13:14

Publikgräns höjs från 50 till 500 personer

Av Carolina Fransson

ÖSTERGÖTLAND. Regeringen har beslutat att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik till 500 personer. Undantaget gäller från den 15 oktober.

Publikgräns höjs från 50 till 500 personer
Undantaget gäller från den 15 oktober och ett avstånd på minst en meter ska hållas mellan varje person i publiken, men två personer i sällskap kan sitta tillsammans. Foto: Pixabay

– Det är ett glädjande besked och ett steg i rätt riktning. Det är ett stort framsteg för många idrottsföreningar, där betyder denna förändring mycket, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.
Undantaget gäller endast så länge det inte blir en ökad smittspridning i samhället.
– Idrottsrörelsen på alla nivåer och i varje del av landet måste fortsätta göra det vi kan för att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittspridningen nere. Främst med hänsyn till allas vår hälsa men också för att vi ska få bibehålla ansvaret och undantaget med mer publik, säger Björn Eriksson.

UNDANTAGET GÄLLER från den 15 oktober och ett avstånd på minst en meter ska hållas mellan varje person i publiken, men två personer i sällskap kan sitta tillsammans. Undantaget gäller också endast för publikområden som har anvisade sittplatser.
– Idrottsanläggningar i Sverige är mycket varierade i sin utformning. En del har läktare med numrerade stolar medan andra har en slänt eller backe som publikområde. Att regeringen låst fast sig i att det endast gäller stolar och fasta läktare är olyckligt och slår på ett orättvist och onödigt sätt då idrotten visat att vi kan anpassa våra olika verksamheter efter de riktlinjer som ges, säger Björn Eriksson.

PÅ STARTSIDAN JUST NU