Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-2-3 KL. 08:34

Med anledning av ökat antal stödkontakter och stödinsatser under 2020

INSÄNT/DEBATT. 2020 har passerat, ett år som än tydligare visat kvinnors, tjejers och barns utsatthet för mäns våld. Pandemin har på flera sätt medfört ytterligare begränsningar för kvinnor, tjejer och barn då de nu är än mer ålagda att vistas hemma med sin förövare. Isolering kan innebära minskade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser och den tid mannen är på sitt arbete
kan vara den livsavgörande stund som kvinnan kan ta sig ut för att söka stöd och skydd.

Med anledning av ökat antal stödkontakter och stödinsatser under 2020
I startgroparna inför 2021 fortsätter Motala Kvinnojour att kämpa för kvinnor, tjejer och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld och förtryck. Foto: Pixabay

Redan tidig höst upplevde Motala Kvinnojour dock att antalet kvinnor som sökte stöd för sin våldsutsatthet ökade, och att pandemin användes som ett verktyg i våldet. Kvinnojourens statistik bekräftar en ökning med tydliga siffror. Under 2020 kom jouren i kontakt med 142 kvinnor och genomförde 6176 stödinsatser, en ökning av antalet stödsökande med närmare 30 procent och en fördubbling av stödinsatser.

UNDER EN PANDEMI som lamslagit stora delar av samhället har Kvinnojourens verksamhet stått stadigt, anledningen till den ökade statistiken kan dock inte med säkerhet knytas till den
rådande pandemin. Under året 2020 har Motala Kvinnojour gjort stora informationssatsningar. Upprinnelsen till satsningarna var pandemins framfart, vi satsade medel för att nå ut till kvinnor och tjejer som riskerade ökad isolering. Huruvida statistiken nu visar på en högre utsatthet, eller en bredare synlighet, är omöjligt för oss att säga. Jourkvinnor märker dock att våldet självklart påverkas av rådande pandemi.

JOURRÖRELSEN STÅR samtidigt inför konsekvenserna av minskade medel och att våldet görs till en marknad utan förankring i våldskunskap. Under pandemin har regeringen utlyst medel för
rörelsens räkning. Medel som utlystes innan jourrörelsen, Kvinnofridslinjen eller polisen ens hade sett en ökning av mäns våld mot kvinnor. Medel som är kortsiktiga och inte förankrade i den kvalificerade rörelse vi är. Erfarenheter från tidigare kriser och pandemier visar att fler våldsutsatta söker stöd och hjälp efter en kris eller pandemi, det är därför viktigare nu än någonsin att agera för långsiktig och adekvat finansiering.
I startgroparna inför 2021 fortsätter Motala Kvinnojour att kämpa för kvinnor, tjejer och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld och förtryck.

Motala Kvinnojour genom
Josephine Diffner, ordförande

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Omberg i februari bjuder på både fjärilar och stupvarningar
ÖSTERGÖTLAND 2021-3-4 KL. 09:07

Omberg i februari bjuder på både fjärilar och stupvarningar

Denna dag har den vita vintern plötsligt gått in i något brunskiftande vårliknande tillstånd.

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland
ÖSTERGÖTLAND 2021-3-3 KL. 00:22

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland

"Jag vill hedra alla som har röstat på mig".

Magnus Karlsson gör parodi på corona-presskonferenser
ÖSTERGÖTLAND 2021-3-1 KL. 11:40

Magnus Karlsson gör parodi på corona-presskonferenser

"Jag tog fram min telefon och filmade lite spontant"

Nu ska alla som är 85 år och äldre vaccineras
ÖSTERGÖTLAND 2021-3-1 KL. 11:20

Nu ska alla som är 85 år och äldre vaccineras

Rickard Lundin: "Vi vaccinerar så fort vi kan och anpassar hela tiden planerna efter vilket vaccin vi får"

Fler nyheter