Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-26 KL. 16:19

Många cykelolyckor nära östgötska skolor

Av Carolina Fransson

ÖSTERGÖTLAND. Två tredjedelar av alla sjukhusrapporterade cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Östergötland inträffar inom 500 meter från en skola. Mellan åren 2013 och 2017 rapporterades totalt 362 olyckor i Östergötland där en bil krockat med en cyklist eller fotgängare. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If gjort i Östergötlands län.

Många cykelolyckor nära östgötska skolor
I september är antalet cykel- och fotgängarolyckor som högst, enligt kartläggningen. Foto: Pixabay

Enligt försäkringsbolaget skedde större delen, 68 procent, av de 362 olyckorna inom femhundra meters radie av en skola. I 89 av olyckorna var barn inblandade och 69 av dessa var i närheten av en skola.
– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If i en kommentar.
Ingen av skolorna i Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena eller Ödeshög hamnar bland de mest olycksdrabbade i kartläggningen, men olyckor nära skolor i Mjölby, Motala, Boxholm och Vadstena har skett under perioden- se faktaruta.

DET SKOLOMRÅDE som mellan 2013 och 2017 hade flest olyckor i sitt närområde, enligt kartläggningen, var Jensen grundskola i Linköping. Här skedde 33 olyckor med oskyddade trafikanter och och motorfordon inom en radie på 500 meter från skolan. I två av de olyckorna var barn inblandade. Den skola som var näst mest olycksdrabbad var Gustaf Adolfsskolan i Norrköping med 32 olyckor varav 7 med barn. Elsa Brändströms skola och Thea privata grundskola i Linköping hade 32 olyckor varav fyra med barn, Ljuraskolan i Norrköping hade 25 olyckor varav sex med barn och Kunskapsskolan i Norrköping hade 25 olyckor varav fem med barn.

I SEPTEMBER är antalet cykel- och fotgängarolyckor som högst, enligt kartläggningen. Av de 1 899 olyckor som rapporterades runtom i landet under åren 2013 till 2017 skedde 242 i september. Allvarliga olyckor är ovanliga. År 2017 dog totalt fyra barn på cykel eller till fots i trafiken, och 70 skadades svårt, enligt Trafikanalys rapport Vägtrafikskador.
– De mest olycksdrabbade skolområdena ligger, inte oväntat vid platser där många rör sig, större städer eller specifika platser som till exempel järnvägsstationer. Olyckorna tenderar på de flesta platser inte att ske i direkt anslutning till skolan men på de vägar som leder dit, säger Irene Isaksson-Hellman.
Försäkringsbolaget If har genomfört undersökningar om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor sedan 2006.

Fakta: Olyckor där en bil krockat med en cyklist eller fotgängare i västra Östergötland
Siffrorna bygger på försäkringsbolaget If:s kartläggning under 2013-2017.

MJÖLBY KOMMUN:
Blåklintskolan 5 Med barn under 17 år: 0
Lindbladsskolan 1 Med barn under 17 år: 0
Vifolkaskolan 1 Med barn under 17 år: 0
Trojenborgsskolan 2 Med barn under 17 år: 0
Vasaskolan 2 Med barn under 17 år: 1
Egebyskolan 1 Med barn under 17 år: 1

MOTALA KOMMUN:
Zederslundsskolan, Norra skolan 5 Med barn under 17 år: 2
Nykyrka skola 1 Med barn under 17 år: 1
Vätternskolan 1 Med barn under 17 år: 1
Mariebergsskolan 3 Med barn under 17 år: 1
Södra skolan 2 Med barn under 17 år: 0
Ekenässkolan 1 Med barn under 17 år: 1
Lilla Karin Boye-skolan 4 Med barn under 17 år: 3
Karin Boye-skolan 4 Med barn under 17 år: 3

VADSTENA KOMMUN:
Katarinaskolan 2 Med barn under 17 år: 0
Petrus Magni skola 3 Med barn under 17 år: 0
S:t Persskolan 3 Med barn under 17 år: 0

BOXHOLMS KOMMUN:
Stenbockskolan 1 Med barn under 17 år: 0

PÅ STARTSIDAN JUST NU