Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-3-15 KL. 23:42

KRÖNIKA: Tyvärr har väl Nobels fredspris aldrig prickat så rätt som nu

Av Anton Rimstedt

När norska Nobelkommitténs ordförande Berit Reiss-Andersen i höstas tillkännagav årets fredspristagare, journalisterna Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland, så skrev undertecknad en krönika som kopplade ihop fredspriset med det arbetet som Östgötatidningen också gör. Lite visste vi då om hur relevant det skulle bli att reprisera krönikan ett knappt halvår senare.

KRÖNIKA: Tyvärr har väl Nobels fredspris aldrig prickat så rätt som nu
Att skilja på sant och falskt är extra svårt i krigstid. Genrebild. Foto: Pixabay.

Med anledning av kriget i Ukraina, det kraftigt begränsade informationsflödet i Ryssland och det övergrepp Vladimir Putins regim begår på det fria ordet och den fria journalistiken så anser undertecknad, reporter Anton Rimstedt, och Östgötatidningens ansvarige utgivare, Åsa Brage, det vara relevant och viktigt att återpublicera stora delar av krönikan från i höstas. Tyvärr är den minst lika relevant och aktuell nu som i oktober. Apropå information, desinformation och kunskap i krigstid så kan jag också rekommendera intervjun med Niclas Steklmacher, Vadstenabo som förklarar kriget för Vadstenaborna, i kommande nummer av Östgötatidningen.

Som journalist på en annonsfinansierad lokaltidning i Östergötland ställs man såklart inför helt andra, och i jämförelse petitessa, utmaningar än vad Maria Ressa och Dmitrij Muratov gör i sin vardag, men det kan aldrig nog mycket belysas hur viktig den oberoende journalistiken är för demokratin, och i förlängningen, för freden.
Maria Ressa är en av Filippinernas mest kända förespråkare för yttrandefrihet. Hon har grundat nyhetssajten Rappler, som har en kritisk hållning till president Rodrigo Duterte och som gjort många avslöjanden om korruption och övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Novaja Gazeta ses av många som flaggskeppet för fri journalistik i Ryssland, där pressfriheten är kraftigt begränsad (några veckor in i kriget är samma pressfrihet nog snarare att definiera som obefintlig). Dmitrij Muratov har lett arbetet där sedan 1995, genom en tid då flera anställda journalister mördats.

I Nobelkommitténs motivation heter det att Maria Ressa och Dmitrij Muratov prisas för ”sina insatser att trygga yttrandefriheten, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred”.

Och även i Sverige, som ständigt ligger i absoluta toppskiktet på olika pressfrihetsindex, måste man vara vaksam och inte kompromissa med sin journalistiska integritet. Det har vi inte minst ett aktuellt exempel på. I höstas lades en motion till Miljöpartiets kongress där ett 30-tal medlemmar ville att partiet ska få SVT att ägna en kvart i varje Aktuellt och Rapport åt klimatkrisen. Motionen avslogs av partistyrelsen, men att den ens skrevs är häpnadsväckande. I det fallet berodde det högst troligt på naivitet och okunskap kring media och public services roll.
Och i februari 2020 ville Sverigedemokraterna kalla upp journalistiskt ansvariga på SVT till kulturutskottet för att svara på kritik som handlade om vad de upplevde var bristande opartiskhet i en enskild publicering. Bara en månad senare uttalade en företrädare för samma parti att enskilda journalister bör kunna straffas till exempel med löneavdrag eller avsked vid fällningar.

På samma sätt som public service-bolagen, vars uppdrag trots allt formuleras av politiken, behöver värja sig mot alla försök att från politiskt håll direkt påverka innehållet i utbudet eller vilka samhällsfrågor reportrarna ska granska, så behöver vi journalister vars journalistik finansieras av annonsförsäljning värja oss mot påverkan från annonsörer som vill påverka journalistiken i tidningen till sin affärsmässiga fördel. Det kan också vara indirekt, att en chef eller en säljare önskar att journalistiken vinklas på ett sätt som gynnar annonsförsäljningen. Om man som journalist ger vika för den typen av påtryckningar och låter annonsförsäljningen få styra journalistiken så är det inte längre journalistik man sysslar med.

I Östgötatidningen erbjuder vi en oberoende journalistik som vi är stolta över, men i tider som präglas av ekonomiskt ansträngda medieaktörer måste varje enskild journalist vara ständigt vaksam.


Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU