Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-10-25 KL. 18:46

Dricksvattnet från Vättern hotas av kemikalier

Av Anton Rimstedt

VÄTTERN. Det är inte bara ekosystem som hotas av uppvärmning som tornar upp sig som ett framtida problem i Vättern. Också föroreningar kan äventyra Vättern som dricksvattentäkt, visar en ny studie.

Dricksvattnet från Vättern hotas av kemikalier
Vätterns vatten hotas både av uppvärmning och av föroreningar. Foto: Anton Rimstedt.

Vi har tidigare rapporterat om hur temperaturen stiger i Vättern och att det på sikt hotar hela ekosystem. Sedan den senaste istiden har Vättern varit ett kallvattenekosystem och vi har berättat om att det ser ut som att det kommer att förändras på bara några decennier. Men det finns fler framtida problem för Sveriges näst största sjö, som är så viktig för västra Östergötland.

En ny studie från Örebro universitet visar att upp till 170 kilo av kemikalien TFA lagras i Vättern varje år. På sikt riskerar det att förorena dricksvattnet.

Studien undersökte hur stor del av föroreningarna i Vättern som kommer från lokala källor.

För att ta reda på det tog Maria Björnsdotter, doktor i kemi vid Örebro universitet, under ett år ett stort antal prover på vattnet i sjön och i tillrinnande vattendrag. Efter det jämförde hon resultatet med regnvattenprover från en forskningsstation på Visingsö. Det här skriver Jönköpings-Posten.

Resultatet visar att en stor del av föroreningarna färdas i atmosfären och faller ned över Vättern med regn. Ämnen som till slut hamnar i sjön kan alltså ha släppts ut från olika sorters källor i hela världen, visar studien.
- För att minska kontamineringen av Vättern måste åtgärder vidtas på en global skala, säger Maria Björnsdotter till Jönköpings-Posten.

Studien visar att mängden trifluorättiksyra, TFA, i Vättern ökar med mellan 120-170 kilo varje år.
TFA är en restprodukt som bildas när andra kemikalier bryts ned. Många av dem finns ursprungligen i nyare luftkonditioneringsanläggningar och köldmedier i kylar och frysar.

Vättern är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och försörjer över 250 000 invånare i elva kommuner. Och i Östergötland handlar det inte bara om kommunerna i den västra länsdelen, Östgötatidningens bevakningsområde som i stor utsträckning förlitar sig på Vättern för sitt dricksvatten, utan också Linköping och Norrköping nyttjar Vättern, då de tar dricksvatten från Motala ström.


Anton Rimstedt


PÅ STARTSIDAN JUST NU

Mycket pengar insamlade för att motverka lokal barnfattigdom
MJÖLBY 2022-4-28 KL. 07:04

Mycket pengar insamlade för att motverka lokal barnfattigdom

I Mjölby har Majblomman varit vilande i några år, men i år har Mjölby tätort återigen en lokal förening.

Håkan är nyfiken i en strut
ÖDESHÖG 2022-4-27 KL. 15:00

Håkan är nyfiken i en strut

– Man blir helt slut av behandlingarna. Man måste vara positiv, säger Håkan Johansson.

Fler nyheter