Klik venligst
ÖDESHÖG 2020-10-29 KL. 15:43

Fördjupat samarbete mellan kommunerna klubbas igenom

Av Anton Rimstedt

ÖDESHÖG. Mjölby och Boxholms kommuner har haft en gemensam miljönämnd sedan 2011. Från och med årsskiftet går Ödeshög med i samarbetet. Annicki Oscarsson (KD), kommunalråd i Ödeshög, ser samverkan som en absolut nödvändighet.

Fördjupat samarbete mellan kommunerna klubbas igenom
Ett till hälften digitalt kommunfullmäktigesammanträde i Mjölby klubbade igenom Ödeshögs intåg i miljönämnden. Foto: Anton Rimstedt.

Redan i maj yttrade sig Mjölby och Boxholms miljönämnd och ställde sig positiv till förslaget att Ödeshögs kommun ska ingå i den gemensamma nämnden. Tisdag i förra veckan gick förslaget igenom i Mjölbys kommunfullmäktige och under måndagen röstar även Ödeshögs kommunfullmäktige för samverkan med Mjölby och Boxholm i miljöfrågor.

– Ja, nu är det bara formalia som återstår. Det här samtalet om gemensam nämnd har ju pågått ett tag, säger Annicki Oscarsson (KD), kommunalråd i Ödeshög.

Om inget oförutsätt händer så träder den nya miljönämnden i kraft vid årsskiftet.

– För att kunna hålla den kvalitén och den kompetens som vi behöver för att klara av de här ökade lagkraven om framför allt miljö så är en samverkan mellan kommuner nödvändig. En liten kommun som Ödeshög klarar inte av att anställa så många tjänstemän som krävs för att klara de här lagkraven, säger Annicki Oscarsson.

Den gemensamma nämnden är en del i Mjölby kommuns organisation och dess budget utgör en del av värdkommunens budget. Samtliga kostnader för nämnden och förvaltningen fördelas dock efter invånarantal i respektive kommun.

– Kraven på miljösidan har ökat genom åren och det handlar både om att kunna ha tillräckligt många anställda och om att det ska finnas kompetens för alla kommuner att anställa. Det blir svårt att i framtiden klara de här delarna själv för en kommun som Ödeshög, säger Annicki Oscarsson (KD).

Du ser ingen risk att ni som mindre kommun kommer bli överkörda?

– Nej, det tror jag inte, för vi har ju samma representation i nämnden som Boxholm och vår uppfattning är att både Mjölby och Boxholm är väldigt positiva till det här samarbetet.

Boxholm och Ödeshög kommer ha tre ledamöter och tre ersättare var i den gemensamma miljönämnden, medan Mjölby kommer ha fem ledamöter och fem ersättare.

– Vi har redan mycket samarbete med Mjölby och Boxholm på andra områden och det känner vi oss väldigt trygga i. De samarbetena ger oss möjligheter, säger kommunalrådet Oscarsson.

Ser du rentav att flera kommuner i framtiden kan gå ihop till en kommun?

– Nej, det gör jag inte. Snarare kommer det bli så att vi ser mer av den här typen av samverkan mellan mindre kommuner. Att ge upp hela sin kommuntillhörighet är något helt annat, säger Annicki Oscarsson.

Anton Rimstedt
Annicki Oscarsson (KD), kommunalråd i Ödeshög. Foto: Arkiv.


PÅ STARTSIDAN JUST NU