Klik venligst
MJÖLBY 2021-6-24 KL. 07:22

Kritiskt läge i Mjölby Hockey - föreningens existens potentiellt på spel

Av Anton Rimstedt

MJÖLBY. Det är kris i Mjölby Hockey. I ett mycket allvarligt formulerat inlägg på klubbens hemsida efter det avbrutna årsmötet framgår att hela föreningens existens står på spel.

Kritiskt läge i Mjölby Hockey - föreningens existens potentiellt på spel
Foto: Arkiv.

Det handlar om att MHC har förtvivlat svårt att hitta folk som kan och vill ställa upp på styrelsepositioner. Så har fallet varit under hela våren, men på årsmötet den 14 juni blev det smärtsamt konkret för föreningen. När mötet kom till punkten Val av ordförande fick mötet avbrytas och man hoppas kunna återuppta mötet den 28 juni och då välja en ny styrelse.

”Om inte val av Ordförande och styrelsen enligt Stadgarna §25 kan genomföras kommer styrelsen föreslå att till agendan läggs en punkt om föreningens upplösning enligt Stadgarna §9”, skriver Mjölby Hockey på sin hemsida.

En mardrömsformulering för vilken förening som helst. Fortsättningsvis skriver man:

”Det är alltså helt avgörande för föreningens framtid att det nu träder fram personer som kan bilda styrelse och det finns i det här läget inte några tankar eller idéer som inte är värda att utforska och diskutera, det kan t ex handla om att flera delar på uppgifter. Avgående styrelsemedlemmar kan även agera mentorer för att stötta en ny styrelse etc”.
MHC har under en tid fungerat utan ordförande, med en speciallösning som inte är hållbar på sikt. Och förutom potentiell ordförande saknas också flera delar av en nytillträdande styrelse. En förening måste ha en styrelse. Just nu saknas också kandidater till ekonomiansvarig.

”Valberedningen kunde till mötet inte lägga fram förslag till ny ordförande. En av de fyra ordinarie behöver också ha rollen som ekonomiansvarig. Allt enlig föreningens stadgar §25. Inte heller trädde någon fram på årsmötet. När årsmötet vid punkterna 12a och 12b, val av ordförande samt val av ledamöter, inte kunde besluta om val enligt ovan så ajournerades mötet, skriver man också i inlägget på hemsidan.

Nu gäller det alltså att Mjölby HC får fram kandidater till de olika posterna innan den 28 juni.


Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU