Klik venligst
MJÖLBY 2020-6-2 KL. 12:00

Kommunen bygger 24 bårplatser – vid äldreboendet

Av Lotta Hofström

MJÖLBY. Mjölby kommun bygger 24 bårplatser i samma byggnad som Slomarps vårdboende.

Kommunen bygger 24 bårplatser – vid äldreboendet
Deborah Abony förbereder inför ett avskedstagande i ett av Region Östergötlands bårhus. Foto: Pressbild

Totalt kommer drygt 50 bårplatser nu att finnas på orten. Den ökade bårhuskapaciteten behövs för att tackla en växande befolkning, undvika onödiga transporter av avlidna – och ge kyrkans bårhus mer plats för kistförvaring.

I GRAVKAPELLET bakom Mjölby kyrka har Svenska kyrkan i Folkungabygdens pastorat idag ett bårhus med 27 bårplatser och tre frysplatser, varav femton är kombinerade bår- och kistplatser.
Dessa bårplatser hyrs ut till kommunerna Mjölby, Ödeshög och Boxholm samt Region Östergötland, som ansvarar för förvaring av avlidna fram till kistläggning eller kremering.
– Att ha både kistförvaring och bårplatser blir ett mer etiskt och värdigt hanterande med så få transporter som möjligt, säger Stefan Kuylenstierna som är kyrkogårds- och fastighetschef i Folkungabygdens pastorat.

MEN behovet av bårplatser har ökat och därför har det då och då blivit fullt i Mjölby kyrkas bårhus. Då har avlidna kroppar transporterats runt i onödan, menar Stefan Kuylenstierna. Kroppar har som exempel kunnat transporterats från den avlidnes bostad till bårhuset i Linköping och sedan tillbaka till Mjölby igen för kistläggning och sedan vidare till en begravning på en annan ort.


För två år sedan gjorde Region Östergötland en utredning som syftade till att se över, och öka, kapaciteten av bårplatser i Östergötland samt fastställa rutiner och skriva avtal mellan regionen, kommunerna och kyrkorna – som alla driver olika bårhus.

I MJÖLBY var behovet stort, såg man i utredningen, men att få bygglov för att bygga ut kyrkans bårhus var inte möjligt, och då sökte och fann kommunen det lämpliga utrymmet på Slomarps vårdboende. Det nya bårrummet har en preliminär kostnadsberäkning på strax över två miljoner kronor.
– Vi påbörjar ombyggnationen efter semestern och försöker ha det klart till årskiftet, säger Viktor Broomé som är fastighetschef i kommunen.

ORSAKERNA till ökade behovet av bårplatser är generella för hela landet: en växande befolkning, ökat antal äldre och en längre tidsåtgång mellan dödsfall och gravsättning.

Enligt en lag från 2012, för att snabba på gravsättningen, ska den ske inom en månad. Men trots lagen blir tidsåtgången längre, berättar Stefan Kuylenstierna som tror att det främst har att göra med att familj, släkt och vänner bor mer utspritt än vad man gjorde förr.
– Man ska passa så att alla har tid att komma på begravningen och många vill ha fredagar och det är begränsat med tider, säger han.

PÅ STARTSIDAN JUST NU