Klik venligst
MJÖLBY 2021-10-1 KL. 19:10

Brist på likvärdighet i skolan: "Arbetet påbörjat"

Av Anton Rimstedt

MJÖLBY. En ojämlik skola. Det är en återkommande fras som företrädare för Mjölby kommun använder sig av för att beskriva skolsituationen i kommunen. Och på kommunfullmäktige förra veckan var formuleringen på tapeten igen.

Brist på likvärdighet i skolan:
Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) . Foto:Anton Rimstedt.

– Just nu ser vi att skolan i kommunen är för ojämlik, det skiljer sig beroende på vilken skola man går på. Där vill vi skjuta till extra medel.

Så sa kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) i en längre intervju med Östgötatidningen för ett par veckor sedan. Och när kommunfullmäktige sammanträdde med ett fysiskt möte i hörsalen för första gången på många månader så avhandlades ämnet igen.

Det handlade om ett svar på en revisionsrapport under benämningen "Likvärdig skola" som presenterades för de folkvalda politikerna. Revisionen har granskat om utbildningsnämnden säkerställer en "ändamålsenlig
utbildning vad gäller likvärdigheten i grundskolan avseende personella resurser".

– När vi tittar på den här revisionsrapporten så visar den på en hel del bra grejer som redan finns i kommunen, bland annat att frågan om likvärdighet finns på politikens bord, och man har redan riktat resurser för att komma till stånd med de här delarna, säger Cecilia Burenby från talarstolen i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande fortsätter med revisionens problembeskrivning:

– Det är fortfarande för stora skillnader i personella resurser ute på de olika områdena. Uppföljning sker på en övergripande nivå men kanske behöver gå ner ännu mer skolenhetsnivå för att verkligen få bukt med vad som fungerar och inte på de olika skolorna, säger Cecilia Burenby (S).

Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) tog sedan plats i talarstolen för att berätta lite om vad som händer i skolans värld.

– I vårt svar från nämnden på den här revisionen skrev vi bland annat att huvudmannen i högre grad bör efterfråga information utifrån elevresultat på skolenhetsnivå. Och koppla det till personalresurser, till exempel i form av lärartäthet och behörigheter, säger Gun-Inger Andersson och fortsätter:

– Den här likvärdighetsbristen har vi varit medvetna om länge att den finns, därför har arbetet redan påbörjats, som sagt. Vi behöver jobba mer med det pedagogiska ledarskapet i skolan, det är en viktig del för att höja måluppfyllelsen. En annan insats är att omorganisera våra skolor, utifrån de här sammanhållna stadierna som vi tror skulle underlätta för att nå den högre måluppfyllelsen.

Oppositionsrådet Lars-Åke Pettersson (M) tycker att revisionen är välriktad, men riktar samtidigt lite kritik mot att saker har gått lite för långsamt.

– Man kan naturligtvis fundera på varför det dröjde så länge så att revisionen hann före. Vi har ju sett de här problemen länge. Det här skulle vi nog kunnat börja med tidigare, säger Lars-Åke Pettersson.

Anton RimstedtPÅ STARTSIDAN JUST NU

Mycket pengar insamlade för att motverka lokal barnfattigdom
MJÖLBY 2022-4-28 KL. 07:04

Mycket pengar insamlade för att motverka lokal barnfattigdom

I Mjölby har Majblomman varit vilande i några år, men i år har Mjölby tätort återigen en lokal förening.

Håkan är nyfiken i en strut
ÖDESHÖG 2022-4-27 KL. 15:00

Håkan är nyfiken i en strut

– Man blir helt slut av behandlingarna. Man måste vara positiv, säger Håkan Johansson.

Fler nyheter