Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-18 KL. 08:00

Utbildningsnivån bland utrikesfödda stiger

Av Thomas Edgren

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet.

Utbildningsnivån bland utrikesfödda stiger
Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. Foto: SCB

Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet. Ett mått på det är hur stor andel av alla personer i åldern 20–64 år som har minst en gymnasieutbildning. Den utvecklingen är tydlig bland utrikesfödda.

- I hela landet har andelen av den arbetsföra, utrikesfödda befolkningen med minst en gymnasieutbildning ökat från 68,6 procent år 2000 till 72,7 procent 2020. Men i Växjö ser vi en annan utveckling. År 2000 hade 76,2 procent av de utrikesfödda i åldern 20–64 år minst en gymnasieutbildning, år 2020 var det 75 procent, säger Daniel Kruse, statistiker på SCB.
-
Samtidigt har andelen utrikesfödda med minst en gymnasieutbildning ökat i 159 kommuner sedan år 2000.
- Man kan se ett generationsskifte i statistiken. År 2000 var det många i åldern 20–64 år som hade börjat jobba direkt efter grundskolan. Nu är en stor del av dem pensionärer. Det gäller både personer födda i Sverige och personer födda utomlands, säger Tomas Westling, statistiker på SCB.


PÅ STARTSIDAN JUST NU