Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-12-14 KL. 16:00

Svenska Taxiförbundet avråder passagerare i framsäte

Av Thomas Edgren

Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag, oavsett om det gäller körsäkerhet eller åtgärder för att skydda resenärer och chaufförer från smitta. Att såväl förare som resenärer känner sig trygga i en taxibil är en viktig faktor för att kunna bedriva en mer normal verksamhet framöver.

Svenska Taxiförbundet avråder passagerare i framsäte
En avrådan att passagerare ska sätta sig i framsätet ges nu, liksom att bära munskydd i taxi, desinficera fordon mellan körningarna och att en skyddsbarriär finns mellan fram- och baksäte. Foto: Svenska Taxiförbundet

Förbundets rekommendationer är nu att du som passagerare inte ska ta plats i framsätet och detta ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Säkra samhällsviktiga funktioner
-Vi kan inte nog betona vikten av att tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner kan bibehållas, säger Bawer Coskun, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Äldre ska kunna känna sig säkra och trygga i att en taxiresa inte innebär en smittorisk och detsamma gäller för föräldrar när deras barn åker skolskjuts.

Dessa åtgärder rekommenderas
Folkhälsomyndigheten har i rekommendationer från och med den 8 december 2021 uppmanat till att vuxna ska undvika trängsel i kollektivtrafiken, och att munskydd ska användas då trängsel inte kan undvikas i kollektivtrafiken.

I linje med detta rekommenderar Svenska Taxiförbundet sina medlemsföretag att vidta följande åtgärder:
1. Avrådan mot passagerare i framsäte, med undantag vid medicinska skäl. Om passagerare sitter i framsätet bör både förare och passagerare ha munskydd.
2. Skyddsbarriär ska finnas mellan fram- och baksäte
3. Tillgänglighet till handsprit för både förare och passagerare
4. Om skyddsbarriär finns och passagerare sitter i baksätet bedöms inte munskydd behövas för passagerarna.
5. Fordonen ska hållas rena och torkas med handsprit eller liknande.
6. Chaufförer med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma.
7. I den mån det är möjligt bör chauffören bära munskydd vid möte med kund innan avresa och vid ankomst.
8. Resenärer med symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör inte resa med taxi.

Källa: Svenska Taxiförbundet


PÅ STARTSIDAN JUST NU