Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-10-13 KL. 23:25

Ny organisation för Gymnastikförbundet

Av Thomas Edgren

Svenska Gymnastikförbundet har satt en ny organisation för det nationella kansliets arbete. Den nya organisationen kommer implementeras i tre olika steg.

Ny organisation för  Gymnastikförbundet
Svenska Gymnastikförbundet har satt en ny organisation för det nationella kansliets arbete. Foto: Svenska Gymnastikförbundet

Bakgrunden till den nya organisationen ligger i den strategiska planen som det fattades beslut om på Förbundsmötet 2020. Utifrån den har det identifierats ett antal framåtriktade behov av kompletterande och förändrade kompetenser och strukturer. Dessutom har vikten av att säkerställa en fortsatt utvecklingskraft i grunduppdraget varit en viktig aspekt in i arbetet.

Tagit ett samlat grepp
- I en organisation sker förändring löpande. Vissa rekryteringar/förändringar har redan gjorts under året, men nu har Gymnastikförbundets ledningsgrupp tagit ett samlat grepp för att rusta oss för framtiden, berättar generalsekreterare Pelle Malmborg.
Redan första oktober gick avdelningarna för marknad & kommunikation, samt förenings & förbundsstöd live och de följs av elit & landslag som går igång 1 november. Den första februari 2022 sjösätts avdelningarna utveckling & utbildning samt träning & tävling.

Skapa bättre förutsättningar
Målet med den nya organisationen är att skapa bättre förutsättningar för ett antal områden, så som sportslig utveckling inom träning, tävling och elitverksamheten, arbete med proaktiv kommunikation, samt de interna processerna på förbundet.

- Det finns ingen organisationsskiss som löser alla de uppdrag och utmaningar som finns utan till stor del handlar det om hur vi arbetar och samarbetar med varandra. Flera sådan områden har identifierats under arbetets gång och det blir givetvis en viktig del inom respektive avdelning och mellan avdelningar att jobba med framåtriktat, fortsätter Pelle.
Källa: Svensk Gymnastik


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU