Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-19 KL. 18:00

Låg utbildning ökar risk för död vid hjärtstopp

Av Thomas Edgren

Personer med låg utbildning och låg inkomst har lägre överlevnad efter ett plötsligt hjärtstopp än de med högre socioekonomisk status. Det visar forskning vid Karolinska institutet med stöd från Hjärt-Lungfonden. Forskningsresultaten belyser vikten av förebyggande insatser riktade mot personer med låg socioekonomisk status.

Låg utbildning ökar risk för död vid hjärtstopp
”Forskningsresultat visar att socioekonomiska faktorer har kopplats till förhöjd risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp”, säger Jacob Hollenberg, chef för Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet. Foto: Jan Lipka

- För den som drabbas av hjärtstopp är tidig hjärt-lungräddning och behandling med hjärtstartare avgörande. Det är även livsviktigt med förebyggande insatser som utbildningar i hjärt-lungräddning och fler hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
-
Nu visar ny forskning att det finns socioekonomiska skillnader som påverkar chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Resultaten från studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Circulation, visar att både lägre inkomst och utbildningsnivå är förknippade med en lägre chans till överlevnad.

- Personer med kortare utbildning hade sämre överlevnad än personer med eftergymnasial utbildning, säger Martin Jonsson, forskare vid Karolinska universitetet och studiens förste författare.
-
Forskarna såg även att de hjärtstoppsdrabbade med lägst inkomst, men också de med lägst utbildning, fick hjärt-lungräddning av allmänheten i betydligt lägre utsträckning än de med högre inkomst och utbildning. Detta kan bero på att personer i områden med lägre inkomst inte har samma kunskap om hjärt-lungräddning och inte ingriper i lika stor utsträckning. Forskning har tidigare visat att sju av tio hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet.

- Vi har valt inkomst och utbildningsnivå som mått på socioekonomi. Tidigare forskningsresultat visar även att socioekonomiska faktorer har kopplats till en förhöjd risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg, professor, överläkare och chef för Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet.
-
Skillnaderna i risken att drabbas kan bero på skillnader i levnadsvanor. Forskningsresultaten belyser vikten av förebyggande insatser riktade mot personer med låg socioekonomisk status.


PÅ STARTSIDAN JUST NU