Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-10-7 KL. 08:00

De vill förbjuda försäljning av bensin

Av Thomas Edgren

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel och även förbjuda industrin att använda fossila bränslen – allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll, och för att nå dit krävs ett förbud.

De vill förbjuda försäljning av bensin
Vi måste se till att ha avvecklat försäljningen av bensin och diesel till år 2023, poängterar Naturskyddsföreningen.

Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt.

Nödvändigt att förbjuda
– Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Det kan låta drastiskt att förbjuda försäljning av bensin och diesel redan till år 2030, men det är både möjligt och nödvändigt. Det finns ingen tid spilla. Omställningen till ett fossilfritt samhälle måste ta ordentlig fart nu för att de allt värre konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna undvikas, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

”Måste ned till noll”
De fossila utsläppen måste ner till noll, och ett fossilförbud skulle minska utsläppen kraftigt. Förbudet gör att Sverige kan nå Parisavtalets mål och samtidigt bli världens första fossilfria välfärdsland. Dessutom ligger ett fossilförbud i linje med klimatkonventionens princip om att rika länder har ett större ansvar i omställningen. Det är inte första gången som fossila bränslen förbjuds.
– Vi har bland annat det finska förbudet där kol inte får användas i energisektorn efter 2029 som förebild, där EU inte protesterat. Vi har gjort en rättslig analys som visar att ett nationellt förbud är genomförbart, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Helt beroende idag
Naturskyddsföreningen menar att vårt samhälle idag är helt beroende av fossila bränslen inom så gott som samtliga sektorer, vilket innebär att en stor omställning måste börja omedelbart. Men samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen. Nästan 6 av 10 svenskar svarar i en färsk Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen beställt att de kan tänka sig ett vardagsliv utan fossila bränslen redan år 2030.

– Ett förbud från 2030 skulle ge den tydliga riktning och den signal som behövs för att omställningen till nytt samhälle utan fossil energi ska kunna gå mycket snabbare än den gör idag. Det handlar om allt från effektivare transporter och industriprocesser till ändrade konsumtionsvanor och elektrifiering, säger Johanna Sandahl.

Källa. Naturskyddsföreningen

SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU